Ile kosztuje niestosowanie się do unijnego prawa?

Finansowe kary za łamanie prawa UE muszą być odpowiednio wysokie, aby skutecznie zniechęcić państwa członkowskie przed takim działaniem. Próby omijania go wielokrotnie kończyły się już milionowymi karami. Jak to działa w praktyce?

/ No comments

Ile kosztuje niestosowanie się do unijnego prawa?

Finansowe kary za łamanie prawa UE muszą być odpowiednio wysokie, aby skutecznie zniechęcić państwa członkowskie przed takim działaniem. Próby omijania go wielokrotnie kończyły się już milionowymi karami. Jak to działa w praktyce?

/ No comments

Plan Morawieckiego dla energetyki jest nierealny

Plan Morawieckiego dla sektora energetycznego to raczej lista życzeń niż dokument strategiczny, który ma szansę na wdrożenie. Plan powstał w oderwaniu od realiów ekonomicznych, a silne wsparcie dla inwestycji w paliwa kopalne mija się z celami międzynarodowej i unijnej polityki klimatycznej, które mówią o stopniowym odchodzeniu od wysokoemisyjnych źródeł energii.

/ No comments

Plan Morawieckiego dla energetyki jest nierealny

Plan Morawieckiego dla sektora energetycznego to raczej lista życzeń niż dokument strategiczny, który ma szansę na wdrożenie. Plan powstał w oderwaniu od realiów ekonomicznych, a silne wsparcie dla inwestycji w paliwa kopalne mija się z celami międzynarodowej i unijnej polityki klimatycznej, które mówią o stopniowym odchodzeniu od wysokoemisyjnych źródeł energii.

/ No comments

Nie ma miejsca dla wiatraków

Pod koniec czerwca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawę odległościową) oraz nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Obydwa akty prawne wejdą w życie w lipcu. Pytanie, która ustawa jest bardziej niekorzystna dla energetyki wiatrowej najłatwiej byłoby rozstrzygnąć przez rzut monetą.

/ No comments

Nie ma miejsca dla wiatraków

Pod koniec czerwca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawę odległościową) oraz nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Obydwa akty prawne wejdą w życie w lipcu. Pytanie, która ustawa jest bardziej niekorzystna dla energetyki wiatrowej najłatwiej byłoby rozstrzygnąć przez rzut monetą.

/ No comments

Co może zrobić UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej?

W ostatnim czasie na nowo rozgorzała debata na temat tego, jak chronić Puszczę Białowieską: przez wycinkę, czy wręcz przeciwnie – przez całkowity zakaz wyrębu. W dyskusji pojawia się argument, że Puszcza może stracić status UNESCO. Postanowiliśmy sprawdzić, co UNESCO robi, kiedy któryś z obiektów na Liście jest zagrożony.

/ No comments

Co może zrobić UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej?

W ostatnim czasie na nowo rozgorzała debata na temat tego, jak chronić Puszczę Białowieską: przez wycinkę, czy wręcz przeciwnie – przez całkowity zakaz wyrębu. W dyskusji pojawia się argument, że Puszcza może stracić status UNESCO. Postanowiliśmy sprawdzić, co UNESCO robi, kiedy któryś z obiektów na Liście jest zagrożony.

/ No comments

Parlament Europejski o bioróżnorodności w Światowy Dzień Mokradeł

W Światowy Dzień Mokradeł, 2 lutego, Parlament Europejski zabierze głos na temat ochrony różnorodności biologicznej w Europie.

/ No comments

Parlament Europejski o bioróżnorodności w Światowy Dzień Mokradeł

W Światowy Dzień Mokradeł, 2 lutego, Parlament Europejski zabierze głos na temat ochrony różnorodności biologicznej w Europie.

/ No comments

Konsensus w sprawie strategii ochrony bioróżnorodności w UE

Ministrowie podkreślali, że Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia to kluczowe narzędzie mogące zapewnić osiągnięcie celów strategii ochrony bioróżnorodności w UE.

/ No comments

Konsensus w sprawie strategii ochrony bioróżnorodności w UE

Ministrowie podkreślali, że Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia to kluczowe narzędzie mogące zapewnić osiągnięcie celów strategii ochrony bioróżnorodności w UE.

/ No comments

Ile CO2 jest w stanie wchłonąć las?

Czy skompensujemy emisje CO2 z elektrowni konwencjonalnych za pomocą lasów? A może to tylko pozorne rozwiązanie, które chce zachować szkodliwą dla środowiska energetykę opartą na spalaniu węgla.

/ One Comment

Ile CO2 jest w stanie wchłonąć las?

Czy skompensujemy emisje CO2 z elektrowni konwencjonalnych za pomocą lasów? A może to tylko pozorne rozwiązanie, które chce zachować szkodliwą dla środowiska energetykę opartą na spalaniu węgla.

/ One Comment

Wyniki ewaluacji prawa środowiskowego UE – więcej ambicji i konsekwencji!

Prawo chroniące dziką przyrodę w UE jest skuteczne i spójne, trzeba więcej konsekwencji we wdrażaniu. Wyzwanie – jak dostosować politykę rolną?

/ No comments

Wyniki ewaluacji prawa środowiskowego UE – więcej ambicji i konsekwencji!

Prawo chroniące dziką przyrodę w UE jest skuteczne i spójne, trzeba więcej konsekwencji we wdrażaniu. Wyzwanie – jak dostosować politykę rolną?

/ No comments

Dzika przyroda w Europie ma coraz więcej sojuszników!

Dziewięć krajów UE oraz europosłowie ZA! Kto następny? Dzika przyroda w Europie ma coraz więcej wsparcia!

/ No comments

Dzika przyroda w Europie ma coraz więcej sojuszników!

Dziewięć krajów UE oraz europosłowie ZA! Kto następny? Dzika przyroda w Europie ma coraz więcej wsparcia!

/ No comments

Natura 2000 w Polsce działa dobrze – jasne stanowisko Ministra Środowiska

List Ministra Środowiska do Komisji Europejskiej za Naturą 2000 to głos szczególnie istotny w kontekście wciąż ginących gatunków zwierząt i roślin w Europie.

/ 2 Comments

Natura 2000 w Polsce działa dobrze – jasne stanowisko Ministra Środowiska

List Ministra Środowiska do Komisji Europejskiej za Naturą 2000 to głos szczególnie istotny w kontekście wciąż ginących gatunków zwierząt i roślin w Europie.

/ 2 Comments

Żubr odradza się w Europie

Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia chronią rzadkie i ginące gatunki europejskie, takie jak niedźwiedzie i żubry. Ustanawiają najbardziej skuteczną ochronę prawną dla tych gatunków w Europie. Obecnie poddawane są przeglądowi i istnieje zagrożenie, że ich znaczenie zostanie osłabione.

/ No comments

Żubr odradza się w Europie

Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia chronią rzadkie i ginące gatunki europejskie, takie jak niedźwiedzie i żubry. Ustanawiają najbardziej skuteczną ochronę prawną dla tych gatunków w Europie. Obecnie poddawane są przeglądowi i istnieje zagrożenie, że ich znaczenie zostanie osłabione.

/ No comments