Ilona JedrasikIlona Jedrasik

Ilona Jędrasik jest rzecznikiem prasowym i politycznym Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Zanim dołączyła do ClientEarth, Ilona była rzecznikiem do spraw politycznych w Polskiej Koalicji Klimatycznej (federacji organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu). Zajmowała się przede wszystkim sprawami energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Współpracowała również z polskimi i gruzińskimi organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rozwojowej oraz programów na rzecz upowszechnienia edukacji oraz praw człowieka w Polsce i w regionie południowego Kaukazu. Ilona posiada dyplom magistra socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie polityki zagranicznej Collegium Civitas oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Plan Morawieckiego dla energetyki jest nierealny

Plan Morawieckiego dla sektora energetycznego to raczej lista życzeń niż dokument strategiczny, który ma szansę na wdrożenie. Plan powstał w oderwaniu od realiów ekonomicznych, a silne wsparcie dla inwestycji w paliwa kopalne mija się z celami międzynarodowej i unijnej polityki klimatycznej, które mówią o stopniowym odchodzeniu od wysokoemisyjnych źródeł energii.

/ No comments

Plan Morawieckiego dla energetyki jest nierealny

Plan Morawieckiego dla sektora energetycznego to raczej lista życzeń niż dokument strategiczny, który ma szansę na wdrożenie. Plan powstał w oderwaniu od realiów ekonomicznych, a silne wsparcie dla inwestycji w paliwa kopalne mija się z celami międzynarodowej i unijnej polityki klimatycznej, które mówią o stopniowym odchodzeniu od wysokoemisyjnych źródeł energii.

/ No comments